Tài liệu công chức, viên chức - phần mềm luyện thi trắc nghiệm Công viên chức

Kiểm định đầu vào công chức

/
Kiểm định đầu vào công chức theo Nghị định 06/2023 - Bộ Nội Vụ
[KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC T7.2024] THÔNG BÁO CHIÊU SINH. Mã KD001
Thi thử kiểm định công chức - Bộ Nội Vụ 2023
Download mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định công chức - Bộ nội vụ mới nhất
Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Danh mục văn bản

/
Danh mục văn bản thi tuyển dụng/nâng ngạch chuyên viên chính mới nhất
Download danh mục văn bản thi Chuyên viên chính công chức tỉnh Đồng Tháp 06 07/1/2024
Download danh mục văn bản thi Giảng viên chính của Bộ Tư pháp tháng 12 năm 2023
Danh mục văn bản kỳ thi Giảng viên chính của Bộ Tư pháp tháng 12 năm 2023
[QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG] Danh mục văn bản THI TUYỂN DỤNG Quản lý thị trường quý IV năm 2023

Tài liệu tiếng anh miễn phí

/
miễn phí
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 20 (miễn phí)
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 19 (miễn phí)
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 18 (miễn phí)
Đề thi tiếng anh chuẩn khung tham chiếu B1 Châu Âu - Đề 17 (miễn phí)

Tuyển dụng/nâng ngạch

/
Tuyển dụng, nâng ngạch/thăng hạng công viên chức
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 2024
[KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC T7.2024] THÔNG BÁO CHIÊU SINH. Mã KD001
KHÔNG KỊP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ & CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC: PHẢI LÀM GÌ?
LỚP ÔN THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC 2024
[CÔNG CHỨC THUẾ 2024 + KHO BẠC NĂM 2024] LUYỆN THI VÒNG 1
LỚP TỔNG ÔN NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH hoặc tương đương (Thống kê viên chính, CVC tỉnh Lai Châu, CVC Bộ TC)
[BỘ TÀI CHÍNH] Ôn thi nâng hạng chuyên viên chính 2023

Bài viết nổi bật

/
Cập nhật thông tin mới nhất
REVIEW ĐỀ THI CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 2024
REVIEW ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN NĂM 2023
[KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC T7.2024] THÔNG BÁO CHIÊU SINH. Mã KD001
KHÔNG KỊP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ & CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC: PHẢI LÀM GÌ?