Danh mục văn bản THI TUYỂN DỤNG Quản lý thị trường quý IV năm 2023


Phần 1: Tổng hợp câu hỏi ôn tập có đáp án của 11 văn bản nằm trong nội dung của môn kiến thức chung thi tuyển dụng quản lý thị trường , sau khi bạn trả lời từng câu hỏi, hệ thống sẽ đưa ra ngay đáp án đúng của câu hỏi đó, bạn có thể làm lại các câu hỏi của từng bài học nhiều lần đến khi thành thạo. 11 bài học bao gồm:
 1. Hiến pháp năm 2013 (bạn có thể học thử miễn phí bài này ở bên dưới)
 2. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (2019 sửa đổi)
 3. Luật Ban hành văn bản 2015 (2020 sửa đổi)
 4. Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019)
 5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL công chức
 6. Nghị định số 30//2020/NĐ-CP về công tác văn thư
 7. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC
 9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CB, CC, VC
 10. Nghị quyết số 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình Tổng thể CCHC (2021-2030)
 11. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (NĐ 101/2020/NĐ-CP sửa đổi)
Phần 2: 2 Đề thi thử môn kiến thức chung với format giống như đề thi thật
 1. Đề thi thử số 1 - 60 câu hỏi
 2. Đề thi thử số 2 - 60 câu hỏi

 

>> Phần mềm ôn trọng tâm Kiến thức chung THI TUYỂN DỤNG Quản lý thị trường. tại đây
>> Phần mềm luyện ôn tiếng anh THI TUYỂN DỤNG Quản lý thị trường. tại đây