Download danh mục văn bản thi Chuyên viên chính công chức tỉnh Đồng Tháp 06 07/1/2024


Kết hợp phần mềm trắc nghiệm Kiến thức chung thi Chuyên viên chính công chức tỉnh Đồng Tháp. tại đây cùng văn bản gốc dưới đây để ôn tập.
 
Chương trình được thiết kế riêng theo danh mục văn bản theo Công văn số 3729/HĐT ngày 21/12/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023. Tải công văn 3279, tải danh mục văn bản 
 
STT Tên văn bản Link tải
1 Hiến pháp năm 2013 (bạn có thể học thử miễn phí bài này ở bên dưới)  download
2 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (2019 sửa đổi)
 2015
download
2019
3 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019)  2008
download
2019
download
4 Luật Tổ chức CQĐP 2015 (2019 sửa đổi)  download
5 Luật Ban hành văn bản 2015  2015
download
6 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018  download
7 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 download
8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL công chức  download
9 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (NĐ 89 sửa đổi) về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC  download
10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC  download
11 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CB, CC, VC download
12 Nghị định số 30//2020/NĐ-CP về công tác văn thư download
13 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL  2016
download
2020
download
14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC download
15 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về VTVL và biên chế công chức  download
16 Nghị quyết số 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình Tổng thể CCHC (2021-2030)  download
17 Luật Viên chức 2012 (2019 sửa đổi) download
18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL Viên chức  download
19 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (NĐ 101/2020/NĐ-CP sửa đổi)  2016
download
2020
download
20 Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo ...HCM  download
21 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính ĐVSN  download


Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Kiến thức chung thi Chuyên viên chính công chức tỉnh Đồng Tháp. tại đây.
Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Tiếng Anh. tại đây. 
 
Phản hồi của học viên thi lớp
nâng ngạch CVC Bộ Tài chính 29/10/2023. Xem thêm
nâng ngạch CV Cao cấp 2023 ngày 26/8/2023. Xem thêm 
thăng hạng Giảng viên chính ngày 13/5/2023. Xem thêm 
.... xem nhiều hơn tại đây