Ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo đó, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7tháng 11 hằng năm. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đầu vào công chức:
 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
 • Đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Ngoài ra, những người sau đây không được đăng ký kiểm định chất lượng đầu vào công chức:
 • Không cư trú tại Việt Nam.
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;
 • Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Phần mềm thi trắc nghiệm kiểm định chất lượng đầu vào Công chức mới nhất. Xem tại đây

Ngoài ra, hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung kiểm định gồm:
 • Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ… và đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của thí sinh. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào.
 • Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Đáng chú ý, việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người nào đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào thì không phải thi vòng 1. Kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.

Tải Nghị định tại đây: 6_2023_ND-CP_21022023.pdf , 6_2023_ND-CP_21022023.docx , Phiếu đăng ký dự kiểm định.docx

Đội ngũ chuyên gia 3M
Kết nối với tư vấn kỳ thi công chức, viên chức - https://zalo.me/0856641003